Заповед на екоминистъра Нона Караджова поставя под въпрос изграждането на голф игрище край Шабла.
Разпореждането на министъра е, че на териториите в екологичната мрежа Натура 2000, няма да се правят голф игрища. Община Шабла обаче вече е взела решение за апортиране на терени край село Ваклино в акционерно дружество, което има за цел построяването на такова игрище. <br /> <br /> &ldquo;Тревогата ни е голяма. Нямаме Общ устройствен план, има Заповеди по Натура 2000, които забраняват изграждането на голф-игрища&rdquo;, коментира кметът на Шабла Красимир Кръстев. Според него, има много опити да се отнемат възможността на общината да управлява територията в свой интерес, без доказателства, че се нарушава екологичното равновесие. Според него, по този начин се пречи на привличането на инвеститори в региона. <br /> <br /> Ще се изчака приемането на общ устройствен план, след което ще се реши как инвеститорите ще процедират по-нататък. <br /> <strong><br /> Станислава Георгиева, БЛИЦ</strong><br />