Позиция на членовете на Инициативния комитет в подкрепа на Румен Радев и Илияна Йотова от АБВ:

Не е работа на инициативните комитети да коментират българските закони, да ги квалифицират като „архаични“. Защото един закон е действащ или недействащ. И действащите закони са задължителни за всички, в т. ч. и най-вече, за кандидатите за власт.

Проф. Гайдарски, Вигенин и Анастасова: Не подкрепяме позицията на ИК на Радев относно решението на КС по казуса “Петков”

Още повече, че декларацията от името на Инициативния комитет на президента Радев очевидно не е съгласувана с голяма част от неговите членове, а това поставя големи въпросителни в организацията, почтеността и взаимното доверие между членовете в Инициативния комитет – въпрос, който засяга и президента Радев.

Ние ще се борим за това всеки да има право да изказва и мотивира своето мнение, своята лична позиция по всички въпроси.  Но ще се борим за това всички ние да бъдем задължени да спазваме законите на Република България.