До средата на ноември ще влезе в сила нова наредба, която ще даде правото на жени да бъдат гвардейци, е заявил министърът на отбраната Аню Ангелов, съобщиха от Българският хелзинкски комитет. Правозащитната организация води дело срещу Министерството на отбраната заради отказ на две момичета да бъдат приети в представителните части на войската.
През август 2009 г. БХК заведе дело срещу военното министерство за дискриминационната наредба, която позволява жените да не бъдат допускани до отдаване на почести в Националната гвардейска част - Наредба № 14 от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба, за които, поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване (по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация).