Да се създаде Агенция по миграцията към Министерския съвет - това предлага Икономическият и социален съвет в становище за Националната стратегия по миграция. Предлага се също работодателите, които поемат разходи за трудова мобилност на работниците в рамките на страната, да получат данъчни стимули.
Агенция по миграция ще координира дейността на всичките осем ведомства, които имат отношение по въпросите на миграцията в страната. Тя трябва да обедини съществуващите структури, без да увеличава броя на администрацията, и ще отговаря за формирането и изпълнението на политиката по миграция, за да се постигне взаимодействие и ефективност на различните мерки. Агенцията по миграцията ще трябва да изготви също така регистри на високообразованите и висококвалифицираните емигранти, с които ще бъде създаден техен профил. Становището на Икономическия и социален съвет ще бъде официално представено пред управляващите във вторник. /БЛИЦ