Има риск предприсъединителните фондове за България да бъдат загубени, а структурните фондове да бъдат спрени, понеже страната ни не е способна да ги управлява адекватно и това ще има дългосрочен отрицателен ефект върху икономиката ни, а българските граждани са лишени от пълните ползи на еврочленството. Това се казва в резюме на Проектодоклада на ЕК за българското правосъдие и вътрешни работи, съобщи "Портал Европа".
Мониторингът ще продължи “още време”, предпазни клаузи няма да бъдат задействани. Това се очаква да пише в доклада на ЕК за напредъка на България в областите Правосъдие и Вътрешни работи. Става въпрос за третия доклад от серията доклади, които Европейската комисия изготвя за напредъка на България, откакто страната ни е член на ЕС. 
В доклада се говори не за “продължаване на процеса” на реформи, а за “ново начало” – сигурно препоръката е базирана на констатацията за “видими връзки между политическата класа, бизнеса и организираната престъпност.” За пръв път се казва, че липсата на резултати не може да бъде извинена с малкото време – дори със сегашните си институции, България е трябвало да е в състояние да отчете напредък. Ясно се посочва, че има държави-членки, които “са фрустрирани” от България. Поставят се условия за по-нататъшна експертна и техническа подкрепа – България да предоставя адекватен достъп до информация. Посочва се липсата на прозрачност. Говори се за “умора” от страна на ЕС в очакването на резултатите от българския напредък.

В доклада се посочват многократно като изключително сериозни проблеми “нежеланите влияния върху администрацията” и конфликтът на интереси – в частност в обществените поръчки. Зове се за нов проект на Закон за конфликта на интереси. Докладът казва, че у нас има изтичане на конфиденциална информация и че на статистиките на българските власти не може да се вярва. Призовава се за изясняване на функциите на новата ДАНС, както и да има парламентарен контрол върху дейността й. В доклада пише и за купуването на гласове, за “ендемичната корупция” в здравеопазването и образованието. Използват се силни прилагателни: “драстична” борба с корупцията и “мощно” противодействие на организираната престъпност. Най-често се срещаните думи са “въпреки” и “не” – недостатъчен, неубедителен, неработещ, незадоволителен, непрозрачен. След почти всеки пасаж, в който се отчита някакъв напредък, е поставена думата “но". /БЛИЦ