Министър-председателят Сергей Станишев отговори на питане на независимия народен представител Минчо Христов относно политиката на българското правителство за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове.
Той поясни, че тяхното компенсиране се определя от нормативните документи и финансовите възможности на страната. Компенсацията се изплаща на правоимащите при покупка на готово жилище, както и при започване изграждането на жилище, независимо от формата под която това става. Нейният размер се определя като левова индексация на спестовните числа към 31 декември 1990 г., каза премиерът.
Пред народните представители той припомни, че Законът за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове не е променян от 2003 г. В 39-ото Народно събрание са внасяни три законопроекта за изменение и допълнения. В 40-ото Народно събрание са внесени два законопроекта, които са обсъдени на първо четене. Измененията в закона са наложителни. Те трябва да гарантират справедливо уреждане на жилищните въпроси на дългогодишните жилищни спестители, като в същото време не се накърнява общественият интерес. Със закона трябва да се поемат финансови ангажименти, които държавата е в състояние да изпълни, каза в заключение премиерът. /БЛИЦ