В последно време са налице много сигнали за недобросъвестни практики, а нерядко и за злоупотреби, от страна на доставчици на телекомуникационни услуги, свързани с предлагане и дистанционно сключване на договори с крайни потребители, се казва в мотивите на вносителите от Синята коалиция.
В някои случаи потребителят дори не разбира, че е дал съгласие за сключване на договор за една или друга услуга и осъзнава това чак с получаване на първата сметка по него, когато вече така сключеният договор не може да бъде прекратен.<br /> <br /> Въведеният по-строг контрол при сключването на договори от разстояние ще се прилага само за крайните потребители и няма да затрудни обичайните търговските взаимоотношения между&nbsp;компаниите в бранша&nbsp;и техните доставчици, смятат вносителите.<br /> <br /> С промените се въвежда и административна отговорност при нарушаването им, както от съответния мобилен оператор, предоставящ електронни съобщителни услуги, така и от допусналото нарушението длъжностно лице. /БЛИЦ<br /> <br />