Създаването на институцията на европейския прокурор ще подобри контрола върху разходването на европейски и на български средства по европейски програми. Това заяви Ивайло Калфин, след като вчера Европейската комисия огласи плановете си да въведе от 2015 г. обща европейска прокуратура.
&bdquo;За разлика от сега, когато службата за борба с измамите ОЛАФ може да дава само препоръки на страните членки, разследванията на прокурора ще влизат директно в националните съдилища. Това ще направи преследването на злоупотреби по-ефективно&rdquo;, коментира Калфин, който е член на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент. Тя е отговорна за контрола върху разходването на европейския бюджет.<br /> <br /> Финансирането на проекти по европейските програми става основно със средства от европейския бюджет, но към тях се добавят и пари от националния бюджет. Калфин добави, че европейският прокурор е нова институция, която произтича от задължението на ЕС от Лисабонския договор да защитава бюджета от финансови злоупотреби. <br /> <br /> Той изрази съжаление, че Европейската комисия внася толкова късно предложението за създаване на европейска прокуратура, тъй като заради предстоящите избори за Европейския парламент идния май времето може да се окаже недостатъчно да се довърши процедурата по приемане на новото законодателство.&nbsp;