Българският евродепутат Ивайло Калфин изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, в което настоява за равноправно използване на кирилицата в официалните и публични документи и текстове на Европейския парламент.
<br /> &quot;Вече повече от 1000 години кирилицата е един от основните елементи на българската културна идентичност. Тази писменост се използва от българската държава и от българската църква от средните векове насам. Това е писмеността, на която се преподава във всяко българско училище. Това е азбуката, чрез която моите сънародници опознават света и общуват с него&quot;, пише Калфин.<br /> <br /> Той посочва, че изписването на латиница на имената на личности, на населени места, европейски инициативи и политики единствено на латиница дори в документите на български език, затруднява българските граждани. Калфин заявява, че не смята за основателни аргументите, които се изтъкват, че транслитерацията на имената от латиница на кирилица е трудна или дори невъзможна.България е приела закон, който посочва правилата за транслитерирането на имената от кирилица на латиница и обратно: &quot;Щом кирилските имена могат да се изписват с латинската азбука, значи и обратното би трябвало да е възможно&quot;, смята евродепутатът.<br /> <br /> Той изтъква, че преводачите на български език така или иначе транслитерират имената при устните преводи на сесиите на Европейския парламент, заседанията на комисии и други срещи.<br /> <br /> Ексвъншният ни министър цитира изследванията на парламента, според които българските медии отразяват в най-голям обем работата на институцията сред всички държави-членки. Следователно, също е в интерес на Европейския парламент имената, използвани в комуникацията на институцията с гражданите, институциите и медиите, да се изписват по начин, който би бил достъпен за българските граждани.<br /> <br /> &quot;Няма нужда да напомням, г-н председател, че българският език е официален език на ЕС както в устната, така и в писмената си форма&quot;, подчертава Калфин.<br /> <br /> По време на мандата си на външен министър той отвоюва правото за изписването на името на официалната европейска валута - еврото, на кирилица в документите на ЕС. Кирилските надписи ще бъдат и върху банкнотите, когато България се присъедини към еврозоната.<br />