На България и Румъния няма да бъдат наложени конкретни санкции на този етап, е записано в докладите на напредъка на страните в областите правосъдие и вътрешен ред. Това съобщава електронното издание “ИЮ Обзървър”.
Очаква се в сряда, 23 юли, Европейската Комисия силно да разкритикува България и Румъния заради провала им да предприемат ефективни действия срещу корупцията. Тонът на комисията ще бъде доста остър спрямо България, но на нито една от страните няма да бъдат наложени санкции на този етап. Докладът за България приветства усилията на страната в тази сфера, но ги определя като недостатъчни, тъй като инициативите рядко биват последвани от конкретни резултати. По повод постоянните проблеми с корупцията, в доклада се посочва, че само няколко случая са ефективно разрешени. Посочва се, че "борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност не дава резултат". "Институциите и процедурите изглеждат добре на хартия, но не дават добри резултати на практика; направени са препоръки, но не са изпълнени. Основните проблеми остават", е записано в документа. Комисията подчертава също така, че въпреки че на страната е осигурена помощ, София не се е възползвала от нея особено. В резултат сред страните-членки на ЕС, които са предложили помощ, нараства чувството на фрустрация. Те изтеглят експертите си или вече не са склонни да осигуряват допълнителна експертна помощ, поради липсата на прозрачност и слабите резултати, се посочва още в доклада. /БЛИЦ