Брюксел ще обяви замразяването на 600 милиона евро за България по предприсъединителната програма ФАР и ще заплаши София с окончателното загубване на тези пари, както и на още много милиони от предприсъединителните фондове, ако не вземе необходимите мерки, пише ИЮ Обзървър. Но въпреки недостатъците и изключително острия тон спрямо пълноправната страна-членка Европейската комисия засега няма да накаже София, смятайки, че подкрепата ще бъде по-ефективна от санкциите, допълва електронното издание.
При това Брюксел подчертава, че официалното наблюдение върху правосъдието и вътрешните работи както в България, така и в Румъния, ще продължи “за неопределено време и в бъдеще”. Безпрецедентното наблюдение беше установено за двете страни в обстановка на загриженост, че те не са достатъчно подготвени за членство, когато бяха приети в Евросъюза в началото на миналата година, припомня ИЮ Обзървър
Докладът на ЕК за състоянието на правосъдието и вътрешния ред в България, чийто окончателен вариант ще бъде огласен в сряда, приветства усилията, предприети от страната в тази област, но изтъква, че те са недостатъчни, тъй като инициативите рядко биват последвани от конкретни резултати, съобщава днес ИЮ Обзървър. Коментирайки въпроса за хроничните корупционни проблеми, докладът отбелязва, че съвсем малко случаи са били разрешени ефективно. “Докато по малко на брой случаи имаше движение и широка публичност бе дадена на “борбата с корупцията”,  случаите на ефективни наказания представляват пренебрежимо малка част от всички престъпления в България”, се посочва в доклада на ЕК, цитиран от ИЮ Обзървър. Докладът изтъква, че “борбата срещу корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност не дава резултати”.  “Институциите и процедурите изглеждат добре на хартия, но не дават добри резултати на практика, направени са препоръки, но те не се изпълняват. Ядрото на проблема остава”, се допълва в мониторинговия доклад на ЕК за правосъдието и вътрешните работи в България.

В отделен доклад ЕК ще оцени управлението на европейските фондове в България, отправяйки яростна критика заради лошото боравене с парите на ЕС, отбелязва днес електронното издание на Евросъюза ИЮ Обзървър. Според доклада на ЕК за правосъдието и вътрешните работи за Румъния тя е в по-добра позиция от България. Критиките към нея са по-малко остри, отколкото към южната й съседка и за Румъния няма да бъде публикуван отделен доклад за управлението на евро-фондовете, както за България, отбелязва ИЮОбзървър. Докладът за Румъния посочва, че все още е необходим напредък в борбата с корупцията и съдебната реформа, тъй като процесът на реформи е нестабилен и са налице “твърде малко окончателни присъди по случаите на корупция във високите етажи на властта”. В доклада се посочва още, че румънският парламент “трябва да демонстрира недвусмислен ангажимент за изкореняване на корупцията по високите етажи”, визирайки забавеното парламентарно разследване на корупционни случаи, в които са замесени бившият премиер и други високопоставени служители. При все това докладът оценява, че Букурещ е отбелязал “скромно, но окуражаващо начало” и е възстановил “ангажимента си към съдебната реформа и борбата с корупцията”. Според ЕК Румъния “представлява смесена картина. Тя е положила основите на функционираща система, но тези основи все още са крехки и решенията по случаите на корупция са силно политизирани”. Заключението относно Румъния е, че тя в общи линии “започва да се движи в правилната посока. Новите институции и процеси се нуждаят от време, за да докажат ефективността си и трябва да получат възможност да продължат поетия курс без отклонения”.
В контраст с доклада за Румъния докладът за България в областта на правосъдието и вътрешните работи, посочва: “България е направила стъпки в правилната посока.... Но подобренията все още са само повърхностни – България трябва да превърне думите в дела и да покаже на практика, че е ангажирана със сериозни реформи”.
Последната версия на проектодоклада на ЕК ще бъде готова и представена публично от ЕК едва в сряда, допълва ИЮ Обзървър./БЛИЦ