Двата избора в България през есента на 2011 г. бяха недостатъчно демократични, нечестни, с манипулирана информация и в голяма част на самите резултати, а и с непрозрачно финансиране. Това е един от изводите от мониторинг на Института за социална интеграция (ИСИ) "За демократични, прозрачни и честни избори".
Според анализаторите проектът е потвърдил опасенията, че има тенденция за нарушаване на демократичността на изборния процес. Влошава се качеството на изборното законодателство, а предизборната кампания става все по-нечестна, манипулативна неравностойна, са наблюденията на института.<br /> <br /> В кампанията, в изборния ден и върху резултатите влияние оказват и икономически, корпоративни и дори криминални интереси, а управляващата партия използва държавната машина, за да реализира надмощие в изборната надпревара, се посочва в доклада на института.<br /> <br /> Често се наблюдава прикрито или явно толериране на един кандидат и съответно пренебрегване или игнориране на друг, констатира Стефан Георгиев от ИСИ, който е координатор на екипа, наблюдавал реакциите на медиите. <br /> <br /> Той посочи, че най-често споменаваното име на политик в изследвания период е било това на премиера Бойко Борисов - 1164 пъти в наблюдаваните печатни издания и 63 пъти във водещите новини на централните телевизионни емисии. Вторият е лидерът на БСП Сергей Станишев, който е споменаван 297 пъти в печата и 10 пъти в телевизиите.