Депутатът от ОДС Надежда Михайлова стана заместник-председател на Народното събрание на мястото на напусналия депутат Филип Димитров. Тя заема тази длъжност на ротационен принцип.
По предложение на председателят на ПГ на ОДС гласуването на това решение беше първа точка от седмичната програма за работата на депутатите. Според седмичната програма на Народното събрание, парламентът ще гласува на второ четене Законопроекта за кредитиране на студенти и докторанти. Народното събрание ще продължи второто четене на промените в Закона за пътищата. В седмичната програмата е и ратификация на споразумението между правителствата на България и на Гърция за съвместен контрол за преминаване на границата, както и проекторешение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между България и Международната банка за възстановяване и развитие.Ще продължи и първото четене на законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Народното събрание ще обсъди на второ четене промени в Закона за подземните богатства и промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и на първо четене законопроекта за културното наследство. /БЛИЦ