До 28 декември 2011 година са разплатени 51,34% от стойността на сключените договори за изграждане на АМ „Тракия”. Това прави внушителната сума от 249 294 913,42 лв. 247 419 921.16 лв. от тях са за строителство, а 1 874 992.26 лв. за надзор, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).
Никой не се съмнява, че пътната инфраструктура е приоритет за управляващите. Затова по някои от големите пътни инфраструктурни обекти строителните дейности ще продължават през целия зимен сезон. Това важи основно за обектите,&nbsp; които в момента се изграждат със съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП &bdquo;Транспорт&rdquo;. <br /> <br /> Усилената работа по по АМ &bdquo;Марица&rdquo; - лот 1 и 2, АМ &bdquo;Струма&rdquo; &ndash; лот 1, участъкът от АМ &bdquo;Хемус&rdquo; - от Софийския околовръстен път до пътен възел &bdquo;Яна&rdquo; и път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова са сред трасетата, чиято работа няма да бъде прекъсвана през зимата. По обектите се извършват предимно изкопни и насипни дейности. <br /> <br /> Пълната справка за плащанията по АМ &bdquo;Тракия&rdquo; може да бъде открита на - https://www.api.government.bg/images/api/29_12_2011_TRAKIA-EC.pdf .<br /> Информация за пътните обекти по ОП &bdquo;Транспорт&rdquo; е публикувана на - https://www.api.government.bg/index.php/Оперативна-програма-Транспорт.&nbsp; <br /> <br />