Правителството даде съгласие на президента Георги Първанов да бъде учредено безсрочно право на безвъзмездно ползване върху имоти - частна държавна собственост, за извършване на обществена дейност. Това е задължение на кабинета според Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България.
Имотите са две ателиета на ул. &bdquo;Проф. Александър Фол&rdquo; №2 в София и имат обща площ от 150 кв. м. Министърът на финансите ще осигури необходимите средства за преустройството им по бюджета на администрацията на президента за 2012 г. /БЛИЦ<br />