Общо 2 000 000 лв. ще даде Администрацията на Министерския съвет за “Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020”. Това стана ясно от обявена в понеделник обществена поръчка по един от подпроектите, чиято крайна цел е създаването на “Система”-та за мониторинг на ромската интеграция.
Поредният проект, посветен на интеграцията на малцинствата, се финансира по новата европейска програма &ldquo;Развитие на човешките ресурси 2014-2020&rdquo;. Така управляващите продължават наложената &ldquo;традиция&quot; от стария програмен период за разходването на финансов ресурс от еврофондовете за изготвянето на анализи, концепции и стратегии, а не за реални инвестиции в приобщаването на ромската общност, съобщава БГНЕС.<br /> <br /> Конкретната обществена поръчка, която е обявена от Националния съвет по етническите въпроси, който е към Администрацията на Министерски съвет, е за &ldquo;преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни с фокус върху ромите, които да подават данни и информация към &ldquo;Система&rdquo;-та и възлиза на близо 200 000 лв. Изпълнителят ще се избира на база &ldquo;най-ниска цена&rdquo;. Кандидатстващите трябва да разполагат и с редица &ldquo;експерти&rdquo; по етнически въпроси, статистика и др.<br /> <br /> След изготвянето на анализа на българското законодателство, отделните структури и идентифициране на добрите практики при ромската интеграция, от Националния съвет, който се явява бенефициент по ОП &ldquo;Развитие на човешките ресурси 2014-2020&rdquo;, ще обявят и други обществени поръчки, с които ще се осъществят следните четири дейности: изготвяне на концепция на &ldquo;Системата&rdquo;; нейното изграждане, пилотно тестване и обучение; организация и управление на проекта; информация и публичност&rdquo;. От документацията става ясно още, че максималната допустима сума за реализирането на &ldquo;Система&rdquo;-та e 2 млн. лева - 1,7 млн. лв. от еврофондовете и 300 000 лв. от националния бюджет. Част от средствата ще отидат за закупуване на сървъри със система за архивиране, компютъри и обучение на общо 600 експерти, както и за възнаграждения на екипа по проекта.<br /> <br /> Основната цел на Проекта, възлизащ по предварителни разчети на до 2 млн. лв., е да подпомогне интеграционните политики, като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията/неуспехите от провежданата Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България.<br /> <br /> По всичко изглежда старта на процедурите по изпълнение на проекта са изключително закъснели. В документацията е посочено, че продължителността на проекта е девет месеца и с планиран край на изпълнение 31 декември 2015 г., което означава, че със сигурност ще бъде направено искане за удължаване на срока на изпълнението на дейностите по проекта.