На днешното си заседание правителството окончателно прие решението си да създаде Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет. Целта е да бъдат решени важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Бордът се създава в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в енергийния сектор.
Енергийният борд ще извършва анализ на състоянието на сектор &bdquo;Енергетика&ldquo; и ще определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система. Също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на сектора. Други задачи на Борда са да обсъжда и предлага мерки за решаване на установени проблеми с цел стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката. Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор.<br /> <br /> Председател на Енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика Екатерина Захариева, а заместник-председател &ndash; министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов. <br /> <br /> Членове на Борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, &bdquo;Ай И Ес ЗС Марица Изток 1&rdquo; ЕООД, &bdquo;Контур Глобал Марица Изток 3&rdquo; АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ &ndash; заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, &bdquo;Енергиен системен оператор&rdquo; ЕАД, &bdquo;ЕВН България&rdquo; ЕАД, &bdquo;ЕНЕРГО-ПРО Варна&rdquo; ЕООД, &bdquo;ЧЕЗ България&rdquo; ЕАД, Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ &ndash; КНСБ, ФСО ФЕ &ndash; Подкрепа. <br /> <br /> Енергийният борд може да привлича за участие в заседанията представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски дружества от сектор &bdquo;Енергетика&ldquo;, както и експерти в тази област. <br /> <br /> С правителственото Постановление се приема и правилник за организацията на дейността на Енергийния борд. /БЛИЦ<br />