В съкратен вид на сайта на правителството бе публикуван отчет за работата през годината, в която то е на власт. Според хората на Пламен Орешарски, управлението е поето в условията на дълбока институционална криза, икономическа депресия и задълбочаващо се разделение в обществото.
Това е наложило да бъдат изведени с приоритет спешни стабилизационни мерки в икономиката за полагане на основите на устойчив модел на възстановяване на икономическото развитие, за институционално укрепване и заздравяване на демократичните принципи на устройство и управление, както и повече политики в социалната сфера, за да се преодолее отчаянието и безперспективността, в която беше изпаднала голяма част от обществото.<br /> <br /> Положителните неща, които са свършени според правителството са следните: <br /> <br /> <em>- намаляване на административни тежести &ndash; изпълнението на мерките в периода юли-декември 2013 г. води до спестяване на близо 124 млн. лв. годишно на бизнеса, а планираните за реализиране до края на 2014 г. мерки ще намалят административната тежест с още около 100 млн. лв. годишно;<br /> - въведена е строга отчетност на процеса по възстановяване на ДДС и акцизи &ndash; към края на м. май 2014 г. невъзстановеният данъчен кредит е на безпрецедентно ниското ниво от около 180 млн. лв.;<br /> - държавата възстанови задълженията си към бизнеса;<br /> - стартира най-амбициозната антикорупционна реформа в обществените поръчки с приемането на промените в ЗОП;<br /> - провежда се ясна политика за насърчаване на външната търговия и подпомагане на бизнеса в навлизането на нови пазари;<br /> - подготвена е национална програма за насърчаване на индустрията;<br /> - за първи път е заделена значителна сума (20 млн. лв.) за иновации;<br /> - започна процес на ребалансиране на енергийната;<br /> - стартира истинска регионална политика чрез пренасочване на ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с висока безработица; средства от Публичната инвестиционна програма получиха 173 общини, като 135 от тях са с безработица над средната за страната;<br /> - стартира електронното правителство чрез въвеждане на нови 500 електронни услуги и нова институционална система за електронно управление;<br /> - въведени са мерки за пресичане на контрабандата с храни;<br /> - намалено е подслушването и е гарантирана законността при прилагане на СРС;<br /> - започна консолидация на държавните структури.</em><br /> <br /> Вероятно пълният текст на отчета няма да види бял свят, след като в края на извадката се посочва, че той ще бъде публикуван след приемането му от Народното събрание. /БЛИЦ<br /> <br />