Националният съвет на политическо движение "Социалдемокарати" избра Национален предизборен център на партията от 39 души. За негов председател бе определен лидерът на ПД "Социалдемократи" Николай Камов. С това решение официално започва подготовката на движението за изборите.
Приет беше доклад на изпълнителния съвет за участие на политическото движение "Социалдемократи" на изборите за Европейски парламент и 41-во Народно събрание. В него се акцентира на постигнатите резултати през деветгодишната история на партията и върху възможностите, които се откриват пред социалдемократите. Националният съвет прие също и анализ на икономическата и политическата ситуация в България. В него е изразено отношението на социалдемократите по това което се случва в страната. Националният съвет избра и работна група за подготовка на предизборна платформа на партията с ръководител Славчо Георгиев, съобщиха вчера в Ловеч от ПД "Социалдемократи".
Гергана Димитрова, БЛИЦ