Предсавителството на ЕК в България днес официално е уведомило, че сигналите на Политическия съвет, в т.ч и този за Драшков и фамилия, вече са в Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия в Брюксел, съобщиха от партията "Ред, законност и справедливост".
Става дума за сигнал на РЗС от 16 октомври 2008 г. относно данни за извършени нарушения и престъпления от бившия зам. -председател на ДАНС Иван Драшков, вкл. държавна измяна, принуда, изземване на правомощия, злоупотреба със служебно положение, нерегламентирани политически и бизнес-взаимоотношения, търговия с влияние, разгласяване на класифицирана информация, а така също конфликт на интереси и покровителство на престъпна финансова и търговска дейност на негови близки роднини. 
РЗС  изразява удовлетворението си от своевременната реакция на Представителството на Европейската комисия. Ние виждаме в тази експедитивност индикатор, че европейските институции приемат с изключителна сериозност данните за престъпления и други закононарушения, които РЗС прави публично достояние, съобщиха от партията. /БЛИЦ