САЩ ще се присъединят към кампанията "Десетилетие на ромското включване" като официален наблюдател. Това каза държавният секретар Хилъри Клинтън на среща в сградата на американската дипломатическа мисия с представители на неправителствени организации, свързани с ромската интеграция.
&rdquo;Този ангажимент на европейските правителства е похвален и ще спомогне да се подобрят възможностите за участие на ромите в политическия, обществения и културния живот на техните общности. България е сред основателите на тази инициатива, така че съм много доволна, че мога да съобщя в София присъединяването на САЩ&rdquo;, каза госпожа Клинтън. <br /> <br /> Тя поздрави българското правителство за стратегията за интеграция на ромите и добави, че иска да насърчи да се работи заедно с ромските общности и други заинтересовани за изпълнение на приетите плановете. &ldquo;В Европа един от въпросите, които не са окончателно решени, е пълната интеграция на ромите в обществата, в които живеят. Твърде дълго те са маргинализирани и изолирани, възпрепятствани да допринасят с таланта си и да участват в обществото&rdquo;, каза Хилари Клинтън. <br /> <br /> Деян Колев, председател на центъра за междуетнически диалог и толерантност &quot;Амалипе&quot; каза преди срещата с държавния секретар, че очаква да разговарят за състоянието в момента на политиката за интеграция на ромите. &ldquo;Няма да се оплакваме от това, което е в момента в България, ще търсим съдействие как може процесът на интеграция да бъде ускорен и в какво САЩ могат да помогнат в тази насока&rdquo;, каза Колев.<br /> <br /> След срещата държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън посети Боянската църква, след ще което отпътува от България.<br /> <br />