Министър-председателят Сергей Станишев назначи Христо Монов за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, съобщиха от правителствената информационна служба.
Христо Монов е роден през 1958 г. Завършил е „Психология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в Института по психология към Руската академия на педагогическите науки. От 1985 г. досега е преподавател в Софийския университет. Бил е хоноруван преподавател в Бургаския свободен университет, ЮУ „Неофит Рилски”, ПУ „Паисий Хилендарски” и Нов български университет.
Член е на редица професионални организации - Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация по приложна психология, Световната асоциация по фамилна терапия, постоянен комитет по психология на кризите и бедствията към Европейската федерация на психологическите асоциации и др. /БЛИЦ