Кметът на село Топчии Христо Карастоянов е осъден на пробация за длъжностно престъпление - съставяне на официален документ с неверни обстоятелства. Вероятно той сам ще си изпълнява присъдатам която е задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца. В малките населени места осъдените на пробация се подписват в кметството.
Христо Карастоянов и младши специалистът от кметство Раковски са подведени под съдебна отговорност за длъжностно престъпление за съставяне на официален документ с неверни обстоятелства. През юни 2007 г. Карастоянов е съставил Удостоверение за наследство на Ердоан Чакър от село Раковски. Още два документа с невярно съдържание е издала служителката от кметство Раковски, с които без да има право на това, мъжът получил движимо имущество на стойност 53 956, 68 лева. Ердоан Чакър е осъден за измама - условна присъда от 3 години с изпитателен срок 5 години, а присъдите на длъжностните лица са пробация - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца. /БЛИЦ