Не може да се правят прогнози кога банките, които са отпускали заеми за първоначални инвестиции по проекти по САПАРД, ще си получат парите. Това заяви новият директор на фонд "Земеделие" Атанас Кънчев след среща с ръководството на асоциацията на банките.
Кънчев пое ангажимент да се срещне следващата седмица с представители на всички финансови институции, отпускали кредити за финансиране по проекти по САПАРД. Той обаче отказа да коментира има ли риск селските стопани да загубят имотите, които са ипотекирали. "Ние ще изпратим официални писма до всяка една търговска банка да обменим информация за проектите, които те имат като сключени договори с бенефициенти, общия размер на кредитите, след което в рамките на седмица като обменим тази информация започвам аз лично срещи с всяка една търговска банка", каза Кънчев. На въпрос какви са рисковете селските стопани да си загубят имотите, които са ипотекирали, защото са били убедени, че ще получат финансирането след като имат договори по САПАРД, той отговори: "Нека на този етап да не коментираме рисковете. За мен е изключително важно, че постигнахме договореност и за пръв се постига опцията да се обменя конкретна информация, най-вече финансова информация". Брюксел не само блокира средства по САПАРД, но и не позволява проектите да бъдат финансирани от нашия бюджет. Така има рискове селските стопани, теглили заеми, да не могат да плащат навреме на банките и да търпят санкции. /БЛИЦ