Изпълнителният комитет на КНСБ смята, че е необходима нов тип антикризисна политика, основана на възстановяване чрез растеж и заетост. В Позиция, резпространена до медиите, от синдиката припомнят исканията си за актуализиране на размера на минималната работна заплата още от 1 юли на 290 лв.
Очевидна е необходимостта от широкомащабни и радикални действия, залагащи на връзката между икономически растеж, трудов пазар, доходи на населението и системи за социална сигурност, заявяват от КНСБ.<br /> <br /> От синдиката припомнят исканията си за актуализиране на размера на минималната работна заплата още от 1 юли на 290 лв. и възстановяване на практиката за ежегодно бипартитно договаряне на препоръчителен коефициент за нарастване на работните заплати в частния сектор, като през настоящата година той бъде определен в диапазона 7-8 на сто.<br /> <br /> Повишаването на заплатите в бюджетния сектор да се договаря на трипартитна основа в рамките на НСТС след бипартитни преговори на равнище министерство, настояват още от синдиката.<br /> <br />