На 14.05.2009 г. в 14.36 ч. във Върховния административен съд (ВАС) беше внесена от Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) жалба от коалиция „Либертас: Свободните граждани” срещу Решение № ЕП-129/12.05.2009 г. на ЦИКЕП за отказ за регистрация на коалицията за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., съобщиха от съда.
 Комисията е отказала регистрация поради липсата на банков документ, удостоверяващ внасянето на безлихвен депозит от 100 000 лв.
По жалбата бе образувано адм. дело № 6508/2009 г. Председателят на ВАС, използвайки софтуера за електронно разпределение на делата, определи за съдия-докладчик Нина Докторова. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.05.2009 г. от 9.00 ч. в зала № 3.

В жалбата се твърди: „Изискването за толкова голям депозит е в противоречие с конституционните гаранции за демокрация у нас и накърнява гражданските права не само на нас, но и на всеки кандидат, който не е обвързан с олигархическите структури”. /БЛИЦ