Коалиция на независимите ловни сдружения (КНЛС) сформираха събралите се на среща ловци от цяла България във Военния клуб в гр.Стара Загора. На нея присъстваха 48 представители на ловни сдружения, както и представители на екологични, оффроуд и други неправителствени организации.
Бе избран инициативен комитет от девет души, които да представляват КНЛС, с председател Иван Иванов. Основна цел на Коалицията е връщане на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча за преработване с участието на всички заинтересовани страни, в условия на пълна прозрачност и защита на природата и дивеча в РБългария.
В програмата за работата на инициативния комитет към КНЛС са включени провеждането на пресконференция в София на 21 или 22 август т.г., присъствие на ИК към КНЛС на заседанието на Комисията по земеделие и гори към Народното събрание, което ще се проведе на 25.08.2008 г. за да се внесе подписка против ПИДЗЛОД, както и провеждането на мирен протест пред Народното събрание на 10.09.2008 г. от 9.00 часа. /БЛИЦ