След седем последователни месеца излишък в края на октомври бюджетът регистрира дефицит от 74.2 млн. лв., съобщи Министерството на финансите.
Това поставя под съмнение възможността за изплащане на коледни добавки за пенсионерите. Управляващите вече многократно посочиха, че решението за това дали да се изплащат коледни надбавки за възрастните хора с най-ниски доходи и в какъв размер ще зависи от данните за изпълнението на бюджета към края на октомври. <br /> <br /> Както миналата седмица предупреди вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, причина за дефицита е недостигът на европейски средства в размер на 551.2 млн. лв., а излишъкът в националния бюджет е 477 млн. лв. Дянков очаква до 7-10 декември Брюксел да се разплати за инфраструктурните проекти, по които България отбелязва напредък, и така да се намерят пари за пенсионерите.<br /> <br /> От данните за изпълнението на бюджета се вижда, че два месеца преди края на годината са събрани 82.5% от планираните данъчни постъпления (17.8 млрд. лв.) - 83.7% от преките данъци (3.2 млрд. лв.) и 82.1% от косвените (9.3 млрд. лв). Същия процент изпълнение се отчита и на приходите от социални и здравноосигурителни вноски - 82.1% (4.6 млрд. лв.)<br /> <br /> Направените разходи до 31 октомври са 74.4% от годишния разчет като спрямо миналата година нарастват главно капиталовите разходи, социалните и здравните плащания. До края на октомври България е внесла в бюджета на ЕС 682.6 млн. лв. Фискалният резерв е 6.6 млрд. лв. при 7.2 млрд. лв. месец по-рано. <br /> <br />