Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския Еарламент (ЕКОН) подкрепи снощи единодушно измененията внесени от българския евродепутат Слави Бинев по доклада на Комисията за задължителните минимални запаси от нефт и нефтопродукти на държавите членки.
В своите изменения Бинев защитава интересите на България по няколко важни основни точки - олекотяването на административната тежест, координацията между Комисията и Международната агенция по енергетика (МАЕ) и честотата на внасяне на статистически данни от държавите-членки. Имайки предвид, че България не е член на МАЕ, взаимодействието между нея и Комисията е от изключително голямо значение, за да се предотврати прилагането на диференциран подход към България, която не е член на Международната Агенция. Освен това той настоя и за месечно внасяне на статистически данни, вместо предложената от водещият докладчик Miroslav Ransdorf и свързаната с голяма административна тежест седмична честота на внасяне на данните. Всичките внесени 25 изменения бяха гласувани и приети единодушно от членовете на Комисията. Така първата изява на българския евродепутат като Докладчик по становище успя. Сега предстои проектодокладът да бъде обсъден в светлината на измененията предложени от Бинев във водещата Комисия по промишленост, изследвания и енергетика ITRE. Очаква се той да бъде гласуван в пленарната зала в първия ден на априлската сесия на ЕП. /БЛИЦ