Председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов награди с грамота шефа на дирекция „Информация и архив” в МВР – Деян Деянов. Повод за отличието е подкрепата за популяризиране работата и дейността на комисията и активното съдействие по приемането и предаването на архивни материали.
&bdquo;Поднасяме тази награда, защото след подписването на споразумението с министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, те активно ни съдействаха и успяхме да приемем това голямо количество архивни документи в срок. МВР беше водещо в съхранението и предоставянето на тези архивни документи&rdquo;, обясни Костадинов.<br /> <br /> Грамоти получиха и доц. Костадин Грозев от СУ &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo; за активното му съдействие на дейността на комисията, и доц. Йордан Баев, преподавател по съвременна история и по военнополитически проблеми на сигурността във Военна академия &bdquo;Г. С. Раковски&quot;. Баев е ръководител на група за Студената война и е спомогнал за създаване на контакти на комисията във Вашингтон.<br /> <br />