Здравният министър Стефан Константинов посочи мотивите си за оставка в специално изявление. Водещата причина, която той посочва е липса на подкрепа за работата му като министър от страна на управляващата партия.
Мотивите за оставка на Стефан Константинов бяха разпространени от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. В мотивите се изтъква и&nbsp; възпрепятстване за осъществяването на реформите в здравеопазването, които биха довели до подобряване на системата. <br /> <br /> Тези промени бяха предложени в редица документи, включително и законодателни изменения, които все още не са приети от Народното събрание, а други срещнаха открито неодобрение на ниво концепция, изтъква в своето писмо вече бившият здравен министър.<br /> <br /> &quot;Подаваната оставка не е бягство от отговорност. Единствената цел в работата ми като министър на здравеопазването беше да работя в името на държавата и интереса на нейните граждани. Но това е невъзможно да се състои без ясна политическа подкрепа&quot;, пише Константинов.<br /> <br />