С определение от 11 юни 2013 г. по к.д. № 15/2013 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на Националния фронт за спасение на България /НФСБ/ за оспорване на законността на изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г. и евентуално направеното искане да бъдат обявени за незаконни изборните резултати във всички 86 секции на територията на Република Турция, като на основата на това се извърши ново разпределение на мандатите в 42-то Народно събрание, съобщиха от институцията.
Със същото определение съдът е назначил тройна съдебна експертиза, която да даде заключение по следните въпроси:<br /> - колко от избирателите, включени в основния избирателен списък във всичките 86 секции в Турция са гласували в изборния ден и колко от тях не са участвали в изборите;<br /> <br /> - каква е общата бройка на гласувалите в Турция лица по избирателните списъци и по протоколите на СИК;<br /> <br /> - колко лица са включени в избирателните списъци, без за тях да са попълнени изискващите се данни от документа за самоличност &ndash; номер на лична карта или паспорт и ЕГН;<br /> <br /> - в колко избирателни секции в Република Турция са гласували повече от 935 избиратели и каква е общата бройка на гласувалите в тези секции над числото 935;<br /> <br /> - как е разпределен вотът на избирателите &ndash; действителни гласове, недействителни гласове, и съответно действителни гласове, подадени за различни политически партии и коалиции от партии;<br /> <br /> - дали допълнителните страници на избирателните списъци в секциите в Република Турция, където под разделителната линия са дописвани явилите се в изборния ден избиратели, са подписани от председателя или друг упълномощен член на СИК.<br /> <br /> С определението Конституционният съд изисква извършване на проверка от Министерството на вътрешните работи, относно включените в избирателните списъци и гласували в парламентарните избори лица в секциите в Република Турция, включително дали тези лица разполагат с валиден български документ за самоличност и колко от гласувалите, които нямат такъв са подали заявление за издаване на нови документи преди 12 май 2013 г. /БЛИЦ<br /> <br />