В част от избирателните секции в област Добрич няма ток. Картината е динамична, като в едни електрозахранването се възстановява,  а в други спира, обясни председателят на Районната избирателна комисия Добромир Добрев.

Той увери, че това не е предизвикало проблеми по отношение на изборния процес.

РИК излезе с решение, според което, в случай, че в съответен СИК липсва елзахранване в края на изборния ден, копие от протокола на същия следва да бъде изготвено от съответната общинска администрация и/или кмет/кметски наместник при спазване изискванията на Изборния кодекс и Методическите указания.

По данни на Енерго про, без елзахранване в областта са 27 населени места.