Има вероятност по два от десетте, спрени от България проекти по ФАР, да се наложи страната да връща средства. Това заяви заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството Савин Ковачев, който е и ръководител на програма ФАР към министерството.
Единият от проектите, по които има вероятност да връщаме средства е за строителството на втората тръба на тунела при Дупница, където са усвоени 3,3 милиона евро. Другият проект е за рехабилитация на пътя Разлог - Гоце Делчев от 7,5 милиона евро са усвоени 3,5 милиона евро, които е възможно страната да връща, каза Ковачев. Според него средства са усвоени правомерно за тунела в Дупница и с целите на проекта. Ковачев изрази надежда разходите по този проект да бъдат признати. „Тунелът не е завършена на 100 процента, работите се завършени на 92 процента. Възможно е, позовавайки се на този факт, Европейската комисия да счете, че ние не сме изпълнили целта на проекта и да не признае тези разходи, които са извършени. Те бяха около 3 млн. евро”, каза зам.-министър Ковачев.  Той допълни, че   общо за 4 от 10-те проекта финансирането е критично, като поясни, че това важи както за проектите, по които е възможно да върнем пари на ЕС, така и за път Силистра–Разлог и строителството на подходен път до ГКПП при град Рудозем.  Усложнения са възникнали и около изграждането на ГКПП при Малко Търново, включително околовръстен път на Малко Търново. Проектът е в изпълнение, но има голямо закъснение и риск от прекратяване. За сериозни проблеми с изпълнителя на проекта за рехабилитация на път Соколовци–Смолян–Средногорци, сигнализира още зам.-министър Ковачев. Той уточни, че в най-скоро време ще се наложи нов избор на фирма-изпълнител, което ще забави завършването на проекта.
Относно доклада на независимия одитор KPMG, министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен  Гагаузов заяви, че никъде в него не са констатирани злоупотреби или наличие на корупционни схеми при усвояването на средствата по програма ФАР. В него са направени четири основни извода, които касаят липсата на добре поддържан архив в агенцията и на добри и работещи правила. Констатирано е още, че административният капацитет е недостатъчен, уточниха още от МРРБ. В най-скоро време предстои да бъде направен и външен одит. /БЛИЦ