Красимир Ангарски - бившият министър по икономическата реформа в правителството на Стефан Софиянски – предлага бързо да се обяви данъчна амнистия в България, за да се помогне за попълване на приходите на държавата.
В интервю за dгенция &quot;Фокус&quot; той обясни, че това не изисква почти никакви усилия и гарантирано ще донесе сериозен приход. Става дума за &quot;еднократно облагане на доходите и имуществата, за които досега не са платени данъци&quot;, след като се даде 6-месечен срок те да бъдат обявени. Който не стори това, тези имоти и доходи се конфискуват от държавата, допълни той.<br /> <br /> Освен това Ангарски предложи да се подготви ясна програма за излизане от кризата и да се определи конкретен министър, който да отговаря за разработването й, да носи отговорността си за това и да я защитава пред обществото.<br /> <br /> &quot;Не може да се работи така &ndash; 104 предложения днес, на другия ден &ndash; 28 предложения, но не знаем кой ги предлага... Трябва да се сложи ред в самата организация, да се знае кой е ръководител на групата, кой носи отговорност за разработването и най-вече за изпълнението на програмата&quot;, каза Ангарски.<br /> <br /> Другите му идеи са митниците и НАП да имат конкретни задачи за допълнително разкрити приходи и да се даде известен процент от откритото като стимул за служителите.<br /> <br /> Спешна приватизация на едно или две от &quot;златните яйца&quot; от всички отрасли като дори може да се вземе краткосрочен заем срещу бъдеща продажба на някои от тях.<br /> <br /> Запитан кои може да се тези &quot;златни яйца&quot;, Ангарски посочва някои от националните медии &ndash; радио или телевизия &ndash; а държавата може да си запази златна акция в тях. Всяко министерство най-добре знае кое му е най-ценното и също може да предложи някое от тях, допълва той и изрежда стадиони и спортни бази, НДК, Националната електрическа компания.<br /> <br /> За намаляване на бюджетните разходи Ангарски предлага свиването им от средно 50%, ограничаване на безплатните държавни поръчки &ndash; например нулева година за държавен прием в университетите, както и свиване на областите от 28 на 6, каквито са европейските критерии.<br /> <br /> &quot;За смекчаване на последствията от кризата, от следващата година трябва да се въведе семейното подоходно облагане. То е много по-справедливо, особено в условия на криза. Голяма част от семействата ще останат безработни, затова много по-справедливо е семейното облагане&quot;, казва накрая Ангарски.<br /> <br /> /БЛИЦ