България е изправена пред мрачната перспектива да бъде заклеймена, като единствената страна-членка на ЕС, която няма да може да се възползва от ресурсите на предприсъединителните, структурните и кохезионния фондове и да бъде опозорена, като най-корупционната нова демокрация. Това пише в писмо, адресирано до премиера Сергей Станишев и до вицепремиера Меглена Плугчиева, лидерът на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев.
Необходими са спешни и действени мерки и усилия от страна на всички структури на гражданското общество, за да видим България отново на достойното място, което заслужава да заеме в европейското семейство, посочва Тренчев. Той отбелязва, че от анализа на синдиката става ясно, че огнището на корупция се намира в Комитетите по оценка на Оперативните програми. Подборът на кадрите, които управляват Оперативните програми е нецелесъобразен и в болшинството от случаите те са с недостатъчна квалификация, която пречи на ефективната работа. Липсата на единен център за управление на Оперативните програми и възможността на отделните министри да влияят чрез свои механизми и поднормативни документи на процесите на усвояване на паричните потоци, създава хаос и корупционна среда, продължава лидерът на КТ “Подкрепа”. Той предлага към управлението на всяка програма да се включат най-малко по двама експерти на ЕС, на които България да поеме разходите по престоя и хонорарите за тяхното участие в работата на съответните структури. Към вицепремиера Меглена Плугчиева да се изгради структурно звено, което да се занимава специално с измамите по използването на европейските фондове /български ОЛАФ/ и в него да бъде включен представител на ЕС, който лично да наблюдава дейността му и чиято издръжка да поеме България. Да се проведат консултации с Европейската комисия за възможността управлението на програмите да се централизира при Плугчиева, като тези функции се изземат от ресорните министри, предлагат още синдиката. КТ “Подкрепа” счита, че тези предложения трябва да бъдат включени в екшън-плана на Правителството и че те ще дадат възможност в най-скоро време спрените европейски ресурси да се върнат в България. /БЛИЦ