Повод за санкцията е незаконно спиране на обществена поръчка и незачитане решенията на КЗК
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила глоби от по 5 хиляди лева на шефовете на четири басейнови дирекции. Поводът е незаконно прекратяване на обществена поръчка, обявиха от регулатора. <br /> <br /> Санкционирани са директорите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен, Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив и Басейнова дирекция Черноморски район &ndash; Варна, които са възложители на поръчката.<br /> <br /> Комисията е отменила като незаконно решението на четиримата възложители да прекратят&nbsp; процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Създаване на релефен модел и ГИС на речните легла на главните реки и главните им притоци в Република България и определяне на прилежащите им земи и заливаеми ивици&rdquo;.&nbsp; <br /> <br /> Решението е във връзка с жалба на &bdquo;Консорциум за интегрално управление на води&rdquo; . <br /> <br /> През 2010 г. КЗК отменя класирането и избора на фирма изпълнител&nbsp; и връща процедурата на етап проверка на подадените оферти. Вместо да върнат поръчката на посочения етап, шефовете на басейновите дирекции изобщо я спират. /БЛИЦ<br /> <br />