Намаляване на преките чужди инвестиции е една от очакваните у нас опасности от кризата, призна днес в Ловеч заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков.
Според него в резултат на световната финансова криза в България било занижено доверието към кредитополучателя, докато в чужбина процесът бил обратен - от липса на доверие се оплаквали кредитодателите. Рецесията щяла да засегне най-вече строителството и родния износ.
По думите на Кючуков у нас мерките срещу кризата трябвало да включват опазване на всяка цена на финансовата сталбиност, създаване на сериозна заетост чрез добра инвестиционна политика и изграждане на социална мрежа, която "да гарантира по-мекото възприемане на кризата".
Гергана Димитрова, БЛИЦ