Проявата на расизъм е напълно чужда на българската национална традиция. Тя не е в основата на българския дух. Това заяви премиерът Марин Райков на заседание на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (НССЕИВ).
&nbsp;По думите на премиера &ndash; &bdquo;ромският въпрос не е само български въпрос, но и европейски, като тази тема има отношение към един широк кръг от проблеми, свързани с начина, по който ние възприемаме тези, които са различни. <br /> <br /> &bdquo;Българският народ не трябва да ингорира проблемите с етническите етноси. Ние трябва да ги решим, защото нямаме какво да делим, и нерешаването на кризите на доверието на всички български граждани води до отслабването на нашата нация&rdquo;, отбеляза Марин Райков. <br /> <br /> В период на социална криза, един от големите проблеми е именно този с общуването на отделните етнически общности. <br /> &bdquo;В този труден момент малцинствените групи са най-уязвими, защото, когато един човек бъде доведен до &bdquo;просешка тояга&rdquo;, най-лесно е да я размаха срещу съседа и срещу този, който е различен&rdquo;, подчерта министър-председателят и призова институциите да не го допускат.<br />