Tази година предстои да започнат 29 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за над 798 млн. лв. по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съобщи социалният министър Емилия Масларова.
От началото на годината средствата за преодоляване на кризата по програмата са 373 млн. лв. От тях 150 млн. лв. за обучение на 40 000 души, загубили работата си след 1 ноември 2008 г. 64 млн. лв. са предвидени за осигуряване на качествена грижа за деца от 1 до 3 години и заетост на най-малко 8 000 души. Предвидени са още 72 млн. лв. за професионално обучение и стипендии в размер на 132 лв. на месец за най-малко 42 000 души, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. Осигурени са и 25 млн. лв. за транспорт до и от работа за най-малко 6000 души, наети по трудово правоотношение. <br /> 36 млн. лв. пък са предвидени за образователни и обучителни организации и институции, работодатели и социално-икономическите партньори за осигуряване на професионално обучение на безработни лица и осигуряване на последваща заетост.<br /> <br /> Програма &bdquo;Развитие на човешките ресурси&rdquo; обхваща3 основни политики &ndash; образование, пазара на труда и социалното включване. Общият размер на средствата по програмата е над 1,213 млн. евро. 39% от тях са насочени за инвестиране на пазара на труда, 36% в областта на образованието и 14% за социална интеграция и развитие на социалната икономика. 2% от средствата по програмата са насочени за транснационалното международно сътрудничество. <br /> По програмата са сключени до момента 797 договора на стойност над 254 млн. лв. От тях вече 752 договора се изпълняват. 466 договора предстои да бъдат сключени до края на месеца. Размерът на извършените плащания по програмата достига 37,2 милиона лева, като до средата на месец юни предстои да бъдат изплатени 3,8 милиона лева. <br /> Над 100 000 български граждани са обхванати по програмата за миналата година. /БЛИЦ<br />