По повод неверни твърдения относно Оперативната програма „Административен капацитет” (ОПАК), тиражирани от представители на неправителствената организация БАРДА и публикувани в няколко медии, Министерството на държавната администрация и административната реформа безуспешно се опитва да покани на среща членовете на Управителния съвет на организацията, за да бъде изяснено официалното становище на БАРДА по темата, съобщиха от МДААР.
През целия ден в офиса на БАРДА няма никой, никой не отговаря и на мобилните телефони, с които МДААР разполага, а свързани с ръководството на организацията лица казват, че изпълнителният директор и председателят на УС са в чужбина. Все пак успяхме да се свържем с Катя Горанова, председател на УС, която не можа да се ангажира с дата за поисканата среща.
На тази среща министър Николай Василев би искал да зададе няколко въпроса на членовете на БАРДА:

 В коя неправителствена организация участва служителят на МДААР Мария Димитрова и, ако няма такава, готови ли са й да се извинят публично?
 Кой държавен служител от МДААР на коя неправителствена организация е поискал подкуп? Какво се е случило след това? Ако няма такова нещо, готови ли са да се извинят на МДААР публично?
Има ли и кои служители от МДААР са искали парфюми и бижута и, ако няма такива, готови ли са да се извинят на МДААР публично?
С каква допълнителна информация са разполагали членовете на Комитета за наблюдение (КН) на ОПАК, която да им е позволила да спечелят проекти по програмата? Припомняме, че решенията на КН се представят публично пред медиите.
Известно ли е на БАРДА, че съставът на КН е ясно и категорично регламентиран в Постановлението на Министерския съвет №182 и в Регламента на Европейската комисия №1083, които българските институции са длъжни да изпълняват? В тях е заложено, че членове на Комитетите са представители на администрацията, неправителствения сектор и социално-икономическите партньори (синдикати и работодатели). 
Известно ли е на БАРДА, че в комисиите, които оценяват постъпилите проектни предложения по откритите по ОПАК процедури, изобщо не участват представители на неправителствени организации?
Известно ли е на БАРДА, че много от членовете на Комитета за наблюдение изобщо не са подавали проекти по програмата? Освен това цели 40 (четиридесет) проектни предложения, подадени от членове на КН, не са спечелили финансиране. Т.е. не е ли очевидно, че участието на някоя институция или организация в КН няма никаква връзка с това кой подава, печели или губи проект? Апропо, в какво се изразяват т.нар. „корупция” и „далавери” около Комитета за наблюдение, каквито определения се появиха в медиите? Припомняме, че всеки от членовете на КН подписва декларация за липса на конфликт на интереси.
Независимо дали ще успее да осъществи желаната среща с БАРДА или не, министър Николай Василев е предприел няколко действия:
Василев проведе остър разговор с целия Управляващ орган на ОПАК, на който е казал на служителите няколко основни неща:
Министърът лично не е замесен в никакви нарушения. Затова, ако се появят каквито и да било сигнали или съмнения за нарушения, той би искал да бъде уведомен за това незабавно и лично.
Министърът ще бъде безкомпромисен при всякакви нарушения и злоупотреби. Той лично ще следи, ако има сигнали за нередности по ОПАК.
Докато няма причини да смята, че има нарушения, министърът ще защитава достойнството на служителите и имиджа на оперативната програма докрай.
Изпратена е информация на няколко други министерства, които също се посочват в обвиненията на БАРДА, за да направят съответните проверки и да вземат необходимите мерки, съобщават още от МДААР. /БЛИЦ