Министерството на държавната администрация и административната реформа открива процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Софтуерна поддръжка на „Система за защита на електронната поща” на ИСЕП”.
Целта на настоящата процедура е да осигури безотказното и безпроблемно функциониране на „Система за защита на електронната поща” в Контролния технически център на електронното правителство (КТЦЕП), базирана на посочената по-горе технология, като се осигури абонаментна и лицензионна поддръжка от компетентен изпълнител.
Крайният срок за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 17.00 часа на 15 септември 2008 г. Цената на документацията е 240 лева. При оценяването на офертите 60% тежест има финансовата оценка, а 40% са за техническата оценка. /БЛИЦ