Синята коалиция няма никаква амбиция да овладява какъвто и да е властови ресурс, ние сме за закриване на комисията на г-жа Цвета Маркова, защото никъде няма такива органи - така бившият шеф на комисията по досиетата Методи Андреев отговори на обяснението, което председателката на ДКСИ даде за продължаващото напрежение в отношението й със сините.
<p>В Чехия имаше такава комисия и&nbsp;я закриха, даде пример Андреев. ДКСИ се явява една измислена институция - излиза, че само положителни неща е вършила, а когато стане дума за нередности, като изтичане на информация, не са отговорни.<br /> <br /> Обвиненията й към нас са нелогични, продължи Методи Андреев по темата за властовите ачбиции - не се търсят злоупотреби, ако имаш финансов интерес.<br /> <br /> За да се види, че тази комисия е нерационална, той разгърна планове на новата сграда на ДКСИ, декласифицирани по думите му още през 2007 г.,&nbsp; от които личало, че там наистина е била проектирана хеликоптерна площадка, а&nbsp;на етажа на кабинета на председателя площта заедно с прилежащите помещения за секретарка, сервизни и приемна са 126 кв.м, а не 51&nbsp;щв., както твърди Маркова.&nbsp;<br /> <br /> В строителството на тази сграда не са спестени пари, а разходите са умножени по две. Не може Цвета Маркова да се измъква непрекъснато с това, че Цветанов и Борисов не видели нередности там, заключи Методи Андреев.<br /> <br /> /БЛИЦ</p>