Министерството на икономиката и енергетиката въвежда практиката да провежда редовни месечни пресконференции. Първата регулярна среща с журналисти е планирана за петък, 08.08.2008 г. от 12:30 часа в сградата на ул. „Славянска” 8, съобщиха от ведомството.
В пресконференцията ще участват министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, зам.- министърът на икономиката и енергетиката Галина Тошева, Ивет Жаблянова, директор на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Грета Добрева, началник отдел „Търгове и договаряне”, председателят на Комисията за защита на потребителите Дамян Лазаров, Елза Янева, и.д. изп. директор ИА „Българска служба за акредитация”, Борислав Георгиев, и.д. председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор / ДАМТН / и Васил Катинчаров, ръководител на изпитвателна лаборатория „Горива, смазочни материали и присадки” към ДАМТН.
Сред дискутираните теми ще бъдат актуалната икономическа ситуация в страната, Енергийната стратегия, текущите дейности по Оперативната програма „Конкурентоспособност”, резултатите от Националната кампания „Безопасно лято на детските площадки”.

По време на пресконференцията ще бъде връчен сертификат за акредитация на изпитвателна лаборатория „Горива, смазочни материали и присадки” към ДАМТН. Акредитацията е предоставена от Националния орган по акредитация - Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Лабораторията включва един стационарен сектор в гр. София и два подвижни в гр. Плевен и гр. Бургас. Акредитацията дава възможност на ДАМТН да извършва изпитванията в собствена лаборатория, което ще повиши ефикасността на контрола на качеството на течните горива, разпространявани по бензиностанциите в търговската мрежа. /БЛИЦ