Изпълнението на програмите ИСПА и ФАР не е застрашено. Това заяви в Шумен заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски.
Според него е необходимо подобряване на комуникацията с партньорите от ЕС, за да се разбере къде точно бърка българската страна. Заместник-министър Михалевски не се нае да коментира програма САПАРД. /БНР