Председателят на парламента Михаил Миков на няколко пъти прекъсна премиерът Пламен Орешарски, преди началото на кратката му и емоционална реч, за да внесе ред в пленарната зала. "Уважаеми квестори, нещо се наруши реда за последно. Снимките от балкона кой ги разреши. Квесторите, я помолете...фоторепортерите", провикна се Миков от трибуната.
Секунди по-късно той показа кой председателства финалното заседание като прикани към тишина и депутатите от ГЕРБ. <br /> <br /> &quot;Госпожо Цачева, ще имате време да седнете тук&quot;, обърна се той към председателят на предишното Народно събрание. <br /> <br />