Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич пристига на официално посещение в София.Мерки за подобряване на взаимодействието в борбата с организираната престъпност ще обсъждат директорите на сръбската и българската полицейски служби.
Това е втората среща на двамата вътрешни министри Михаил Миков и Ивица Дачич в рамките на една седмица след разговора им в Белград по време на конференцията за гранична сигурност в Югоизточна Европа. Миков и Дачич ще продължат обсъждането на няколко споразумения - за местния граничен трафик, за защита на класифицираната информация, за изграждане на съвместен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП-Калотина, за прилагане на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.
Вътрешните министри на България и Сърбия ще разговарят за откриването на ГКПП - Салаш – Ново корито, ще направят и уточнения по графика за изпълнение на поетите ангажименти по повод практическото прилагане на Тристранния протокол за засилено сътрудничество между България, Румъния и Сърбия в борбата срещу престъпността и особено трансграничната престъпност.
Срещата между двете делегации ще се проведе в сряда, 11 март, от 10.30 часа в сградата на МВР.
В делегацията на сръбския вътрешен министър по време на посещението в София е включен и Светослав Джурович – ръководител на Службата за борба с организираната престъпност на Сърбия. Той ще посети Главна дирекция “Криминална полиция” и ще разговаря с нейния директор главен комисар Калин Георгиев./БЛИЦ