НДСВ не приема да се увеличава здравноосигурителната вноска с още 2 процента, без да е започнал процесът на демонополизация на здравната система. Това каза заместник – председателят на партията Милен Велчев по време на дискусията за бюджета за 2009 г. и промените в социалноосигурителните и здравноосигурителните плащания.
Той обвини БСП в нежелание да реформира системата. Либералните партньори в тройната коалиция нямат вина за закъсняващата демонополизация в здравния сектор, подчерта той. В социалното осигуряване НДСВ предлага държавата да се включи като осигурител по формулата 8:10:12, каза още Милен Велчев. На срещата на коалицията в Банско се чуха предложения за цялостно намаляване на пенсионноосигурителната вноска на работещите, като бяха предложени вариантите на съотношение в плащането между нает, работодател и държава да бъдат 6:10:12 или 7:10:12. НДСВ ще подкрепи тази идея, ако се предвидят съответните компенсиращи мерки, коментира Велчев.
Три са приоритетите на НДСВ при формирането на разходната политика на бюджета за следващата година – инвестиции в образованието и науката, инвестиции в младите хора и семействата, антиинфлационна политика, заяви още той.

Увеличение на единната ставка за издръжка на един ученик, както и осигуряването на повече пари за наука на проектен принцип са предложенията на НДСВ в сферата на образованието. Партията настоява средствата за образование и наука да бъдат поне колкото в бюджета за тази година. /БЛИЦ