Правителството отпусна към пенсиите за януари 2010 г. по 25 лева допълнително. Те ще се броят на възрастните хора, на които пенсията или сборът от пенсиите за декември 2009 г., заедно с добавките и компенсациите към тях, е до 200 лева. Жестът на кабинета ще оглее 940 800 пенсионери.
Необходимите&nbsp;близо 25 млн. лева ще бъдат предоставени от републиканския бюджет като трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване от резерва за реформата в социалното осигуряване за 2010 г. <br /> <br /> На Министерството на труда и социалната политика ще бъдат предоставени 60 млн. лв. допълнителни кредити за изплащане на социални помощи. От тях 32 млн. лв. ще са помощите по Закона за семейните помощи за деца, около 21 млн. лв. - по Закона за интеграция на хората с увреждания, 6 млн. лв. - по Закона за социално подпомагане, и около 1 млн. лв. - по Закона за закрила на детето. <br /> <br /> 15 млн. лв. са осигурени за Министерството на отбраната. Те са необходими за изплащане на обезщетения по Закона за отбраната и въоръжените сили, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, изплащане на компенсационни суми за ползване на жилища при свободно договаряне и за командировки в страната, и за командировъчни и издръжка на военнослужещи, участващи в мисии и операции зад граница, както и в щабовете на НАТО и ЕС. <br /> <br /> Допълнителните средства се осигуряват от икономии на разходите в бюджетите на отделните министерства и държавни агенции. Предоставянето им няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет за тази година. <br /> /БЛИЦ