Нормативни промени, свързани с новите критерии за представителност на работодателските и синдикалните организации, ще разгледа правителството на изнесено заседание в Пазарджик.
Кабинетът ще гласува промени в наредбата, с която се определят критериите за представителност, след като парламентът окончателно одобри поправките в Кодекса на труда. Днес се очаква и заповедта на вицепремиера Симеон Дянков, с която се разпорежда ново преброяване на членовете на работодателските и синдикалните организации у нас. Заседанието на правителството ще се проведе в две части, като след гласуването на предварително внесените точки, министрите ще заседават с кметовете на 11-те общини от областта.<br /> <br /> Промените в Кодекса на труда вече са обнародвани в Държавен вестник и завишават критериите за представителност на организациите на работниците и работодателите. За да бъде национално представителна една синдикална организация, тя трябва да има минимум 75 000 членове, да има организации в над една четвърт от икономическите дейности, с членуващи не по-малко от 5 процента от заетите лица във всеки отрасъл, да има национален ръководен орган и местни органи в повече от една четвърт от общините.<br /> <br /> Критериите за национално представителство на работодателска организация включват обединяване на браншови или отраслови структури с не по-малко от 100 000 осигурени по трудов договор лица, представителство в повече от една четвърт от икономическите дейности и местни органи в една четвърт от общините.<br /> <br /> По време на заседанието си правителството ще гласува също решение, че до датата на приемане на България в Шенген страната ни ще прилага едностранно безвизов режим за притежателите на шенгенски визи и визи за дългосрочно пребиваване.<br /> <br /> Кабинетът ще разгледа и предложение за освобождаване на изискването за виза на граждани на Турция, които имат зелени паспорти.<br /> <br />